Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

tisdag 1 december 2020

Oscar

 Oscar och Ossian har namnsdag idag eftersom Napoleon Bonaparte var förtjust i Ossians sånger och föreslog namnet Oskar på sin gudson som sedermera blev kung i Sverige och därmed gjorde namnet mycket populärt. Får två år sedan hade jag i två gymnasieklasser sammanlagt 8 pojkar vid namn Oskar, en mycket hög procentandel som inget annat namn slagit under min tid som lärare.

Det mest spännande med namnet är dock dess etymologi. Oscar är keltiskt och förmodligen uppfattat av kelterna som sammansatt av de keltiska orden os=hjort och cara= gåva men egentligen kom namnet från härjande nordmän där namnet är Ásgeirr sammansatt av as=gud och geirr=spjut det kan betyda lite olika saker men oftast översätts det med Gudakrigare.

Vi kristna avskyr ju krig (eller borde det om vi följer de första kristnas tradition) men liksom Andreas blev den förste som förmedlade sin mästare Johannes Döparens budskap om världens ljus så kom det många år senare ett sändebud som också talade om världens ljus ända här uppe i Norden: Ansgar och hans namn är just detsamma som detta Ásgeirr/Oscar. Ansgar var frankisk präst och sändes ut av Hamburgstiftet till östra Norden. Han var alltså en Kristi stridsman. En äkta Kristi stridsman strider aldrig med fysiskt våld utan med kärleken som enda vapen. "Med Andens svärd han strider och segrar när han lider." som vi sjunger i en av de, med rätta, mest älskade adventspsalmerna.

Den västra delen av Norden kristnades dock från keltiska kyrkan, alltså från det hållet vi sedan fick namnet Oscar, hjortgåvan. Vi har under förfastan haft Harry Potterfilmfrossa och där är Harrys patronus/patron saint just en hjort. På många sätt visar oss alltså Oscar på världens ljus från öst till väst. Framförallt visar Oscar/ Ásgeirr/ Ansgar på den tradition som går från vän till vän som vi sjunger i laestadianpsalmen 228 "I tro under himmelens skyar" och segrar i all sin svaghet över den krigiska Asatron. Bara detta att de keltiska kristna slavarna fick sina hedniska husmödrar att gå över till kristendomen utan blodsutgjutelse visar på verklig styrka.

Tack heliga Ansgar och alla ni anonyma helgon som stred med Andens svärd och visade världens ljus för era slavägare och alla andra här i Norden.

Här sjunger församlingen i Ansgarskyrkan i Linköping Bereden väg för Herran:


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar