Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

lördag 17 december 2022

Émilie du Châtelet 17 december 1706- 10 september 1749

Émilie du Châtelet porträtterad av Maurice Quentin de la Tour


 Émilie du Châtelet var , precis som Anne Conway, en upplysningsfilosof som också intresserade sig för teologin. Du Châtelets största verk är översättningen av Newtons Principia till franska. Till sin översättning bifogade hon också sina egna upptäckter i fysik som delvis motsade Newtons teorier inom mekanik och om energiprincipen. Hon var alltså i grunden fysiker och det var inom värmeenergi coh infraröd strålning som hennes första rön kom. När hon sa emot Newton var det i fårga om energin hos ett föremål i rörelse och hur dess massa  tillsammans med hastigheten i kvadrat påverkade energinivån i föremålet. Det är alltså inte som Newton, Voltaire och andra upplysningsfysiker trodde att det var en direkt proportionell energiökning. För denna upptäckt fick du Châtelet medlemskap i vetenskapsakademin i Bologna.

Hennes första större publikation var dock inte denna översättning som hon fullbordade kort innan sin död i barnsäng vid endast 42 års ålder. Nej, det var en fysik- och filosofibok som hon skrev till sin son som då var 13 år. Boken kallade hon Institutions de Physique (Lektioner i fysik). Hon förklarade olika viktiga filosofers tankar där men lade också själv fram sina egna filosofiska tankar bland annat detta bevis för Guds existens: 

L'étude de la nature nous élève à la connoisance d'un Être suprème; cette grande verité est encore plus necessaire, s'il est possible, à la bonne Physique qu'à la morale,& elle doit être le fondement & la conclusion de toutes les recherches que nous faisons dans cette science.*

Jag känner mig så befryndad med Èmilie du Châtelet när jag läser detta så kallade gudsbevis. Jag är verkligen inte alls på hennes kunskapsnivå men när jag tar del av forskningsrön blir jag allt mer övertygad och stärkt i min tro på Guds visa  godhet synlig i skapelsen . Till exempel när biologin mer och mer inser att det är samarbete och sammanhang som driver skapelsen vidare och är den drivkraft som vidmakthåller hela kosmos. Utan samarbete bland oss organismer här på jorden skulle vi inte ens ha någon atmosfär. Darwin hade fel. Tillvaron är inte en ständig kamp där den starkaste överlever. Vi skulle inte ha denna enorma variation och mångfald av liv om han hade rätt i denna fatala idé. 

Nej, drivkraften är samarbete och ömsesidigt beroende. Men om man glömmer det du Châtelet såg som grunden och målet med all forskning, att inse att Gud finns, både för moralen men ännu mer för själva forskningen, då blir vetenskapen lätt ondskefull. Från Darwin drogs linjen till rashygien och förintelsen. Från fysikers energiforskning utgick atomvapnen. Du Châtelets princip hade sannerligen behövts i de laboratorier som var involverade i dessa ondskefulla aktiviteter.

Èmilie du Châtelet intresserade sig alltså för ljus och värme under hela sitt korta liv. Det känns ju extremt angeläget just denna december 2022 därför är Émilie du Châtelet en given kalenderlucka.


* Min ord-för ord översättning:

Studien av naturen  upphöjer oss till kunskapen om ett högre väsen, denna stora sanning är ännu mer nödvändig, om möjligt, för den goda fysiken än den är för moralen och den måste vara grunden och slutsatsen i all forskning vi gör inom denna vetenskap. 


PS. Jag vet att hon var Voltaires vän och en tid även hans kärlekspartner, men det är det enda man hör om henne jämt så detta PS får räcka som upplysning om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar