Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

onsdag 14 december 2022

Luciadagen


 Trogna bloggföljare vet att Lucia från Syracusa är en viktig person för mig och det beror förstås på firandet vi har av henne här i Sverige. Men också eftersom jag alltid varit närsynt och tidigt förstod att hon hade med ögonsjukdomar och synfel att göra. Men firandet är absolut viktigast för att jag fick kontakt med henne i tidiga barnaår. Alla mångkulturella inslag i denna svenska tradition och de underbara sånger som det inspirerat till,  gör mig lycklig och lär mig mycket om livet med Jesus och Guds husfolk. Jag vill därför dela denna underbara luciasång som jag först använde i barnkören först mamma och jag ledde tillsammans med organisten Tony och sedan jag ledde med hans ersättare Stefan i Jukkasjärvi församling. En lycklig tid med odelat goda minnen.

Sången kom till oss genom Robert Pauker fortfarande organist i församlingen. Han hade gått på skolan där kompositörerna undervisade. Tyvärr förkom en hel notpärm i Övertorneå en gång och där finns noterna till denna pärla och mycket annat omistligt, därför minns jag inte deras namn. Och jag har sjungit på den idogt för att inte glömma texten, men ändå blev några verser oklara efter hand. Tack och lov hördes den i en radiogudstjänst när Luciadagen senast var en söndag den tredje advent. Jag satte mig vid radion och skrev:

Till ditt minne Lucia i decembermörkrets tid är vi samlade i stillhet och förväntan                                                                   för att lyssna på ditt vittnesbörd om kärlek tro och frid, låta ljuset väcka hjärtats tro och längtan.

Dina ögon Lucia dina ögon hade sett allt det mörker som en gudlös värld kan sprida                              men den kärlekseld som Kristus genom tron dig hade gett gav dig kraft att som martyr för ljuset strida. 

Våra ögon Lucia också våra ögon ser världens mörker, mänskans plåga och förnedring                 men ditt vittnesbörd om ljuset om vad kristen tro kan ge  ger oss mod att trots allt tro på livets mening. 

När ditt följe Lucia kommer till oss i advent med en hälsning från martyrers unga kyrka                          vill vi tacka Herren Kristus för de vittnen som han sänt som en förebild i kärlek tro och styrka.

Sedan några år tillbaka firar jag också novenan till Lucia med min vän Yezzeh i Filippinerna. Det var nämligen Lucia som förde oss samman. Detta har blivit en tradition jag inte vill vara utan i decemberjäktets tid.  Här är länken till henne som leder oss genom Novenan.

 

Nu börjar "Till ditt minne Lucia" spridas och användas mer och mer så det finns till och med en inspelning av den på You tube. Tack för det! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar