Featured Post

Läsa tillsammans

Nya testamentets flitigast förekommande textförfattare Paulus omvändes genom ett möte med Kristus på sin väg till Damaskus för att stoppa ...

söndag 11 december 2022

Emily Dickinson 10 december 1830- 15 maj 1886

Emily Dickinson 16 eller 17 år
 Emily Dickinson var en av de första poeter jag fastnade för i ungdomen. Jag skulle inte ha stött på Dickinson i tonåren utan skolan och jag ser till att alla mina elever får möta poesi de också i hopp om att de ska få samma glädje av mötet med dikten som jag fick. Det är nog inte ovanligt att ungdomar fastnar för Dickinson och att de först stöter på henne i skolan. Hon och Karin Boye är ju nästan obligatorisk tonårsläsning för flickor. Om pojkar tillåts läsa poesi, vilket de får på mina lektioner,  är det mer Walt Whitman, Gustav Fröding och gamla psalmer, tex "Vår Gud är oss en väldig borg", de brukar fastna för. Min älskade yngsta dotter fastnade i stället för Bo Setterlind och har plöjt alla hans dikter flera gånger om. 

Men Emily Dickinson var alltså "min" tonårspoet, som snart följdes av Ylva Eggehorn och i min värld är dessa ganska olika  poeter ändå väldigt lika. Det finns någon slags gemensam musikalisk ton och humor hos dem som också återfinns hos Bodil Malmsten, en annan av mina huspoeter (även Bo Setterlind har sina humoristiska stunder och är alltid musikalisk*). 

I dagens lucka blir det hur som helst en typisk lättälskad Emily Dickinson- dikt som också talar till mig om evangelium: 

A fuzzy fellow, without feet,
Yet doth exceeding run!
Of velvet, is his Countenance,
And his Complexion, dun!

Sometime, he dwelleth in the grass!
Sometime, upon a bough,
From which he doth descend in plush
Upon the Passer-by!

All this in summer.
But when winds alarm the Forest Folk,
He taketh Damask Residence —
And struts in sewing silk!

Then, finer than a Lady,
Emerges in the spring!
A Feather on each shoulder!
You'd scarce recognize him!

By Men, yclept Caterpillar!
By me! But who am I,
To tell the pretty secret
Of the Butterfly!


Och sedan kommer en dikt av nämnde Setterlind* med melodi av Gunnar Hahn, en av adventets bästa sånger , enligt mig. I en version från covid-isoleringens tid. Vi blev ju nyss påminda om att faran inte är över så jag väljer denna version eftersom körsång är något som är svårt att leva utan, så vi ber och hoppas för att slippa pandemier framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar